divendres, 25 de setembre de 2009

DICCIONARI HISTÒRIC!

L'època: fets i gent de la Baixa Edat Mitjana.
L'Edat Mitjana és el període que va des de la caigua de l'Imperi Romà d'Occident (s. V) fins a la caiguda de Constantinoble (1453) en poder dels turcs.

Vaig a explicar a continuació paraules sobre aquest tema que posiblement tinguem dudes: