dimarts, 15 de desembre de 2009

Exemple d'un text impersonalitzat i modalitzat


TEXT AMB RECURSOS D'IMPERSONALITZACIÓ

Aquest es una informació d'economia, que tothom a de saber:
Les empreses prenen decisions sobre la producció i distribucció de béns i reveis, normalment a canvi d'un benefici.
Podem dir
que els seus objectius principals son maximitzar el benefici, estabiltzar-se, crèixer i respectar el medi ambient.
Cal destacar
que pot haver empreses de tot tipus.

TEXT MODALITZAT

Jo pense que aquesta informació la tenen que saber tots els alumnes d'economia:
Les empreses prenen decisions sobre la producció i distribucció de béns i reveis, normalment a canvi d'un benefici.
Se que es seus objectius principals son maximitzar el benefici, estabiltzar-se, crèixer i respectar el medi ambient. Les empreses d'ara son modernes!
Jo crec que tots sabem que pot haver empreses de tot tipus.